Debitor Intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest.
Za dłużnika jest uważany ten,
od którego można żądać pieniędzy
wbrew jego woli.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza w Częstochowie

Komornik Sądowy Andrzej Basiewicz w Lublinie Witam

Jesteś na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Andrzeja Basiewicza

Informuję, że strona internetowa komornika ma charakter informacyjny.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Ustawa o komornikach sądowych Art.2

 

Andrzej Basiewicz - komornik sądowy pochodzący z Lublina, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2012 roku związany jestem zawodowo z sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Praktykę oraz merytoryczne przygotowanie w tematyce postępowania egzekucyjnego zdobyłem jako aplikant, a następnie asesor komorniczy. Ponadto przez część mojej kariery zawodowej byłem związany z windykacją jako pełnomocnik wierzyciela z sektora bankowego.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie.

 

Informuję, że Kancelaria dysponuje rozwiązaniami technicznymi, które upraszczają proces ustalania składników majątku dłużnika.

ID EPU Kancelarii - 2717