Komornik Sądowy Andrzej Basiewicz przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie

Właściwość terytorialna dla miasta Lublin:

na zachód od Al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unickiej, ul. Podzamcze, Al.Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na południe od ulic: Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka, do granicy miasta z Gminą Głusk.

Właściwość terytorialna dla gmin i sołectw:

Gmina Jastków 
Gmina Konopnica

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych